Sắm tết An Khang
MacBook Pro 16

Trả góp

MacBook Pro 16" 2020 i9 1TB - New seal - (MVVK2/MVVM2)

Giá bán: 66,990,000 vnđ


Phương thức trả góp

Mua trả góp qua Hd Saigon & Mirae

2,645,239 đ / tháng trong 6 tháng

Xem thêm về Trả góp bằng công ty tài chính


Số tháng trả góp:

Đơn vị HD saigon mirae asset Fe credit
Giá sản phẩm 66,990,000 đ 66,990,000 đ 66,990,000 đ
Lãi suất Từ 1.49% Từ 1.2% 4.58
Giấy tờ yêu cầu CMND + Hộ Khẩu/ Bằng lái CMND + Hộ Khẩu/ Bằng lái CMND + Hộ Khẩu/ Bằng lái
53,592,000 đ 53,592,000 đ 53,592,000 đ
Số tiền vay 13,398,000 đ 13,398,000 đ 13,398,000 đ
Góp mỗi tháng 2,645,239 đ 2,687,494 đ 2,617,292 đ
Gốc + Lãi 2,566,249 đ 2,674,494 đ 2,604,292 đ
Phí thu hộ 12,000 đ 13,000 đ 13,000 đ
Phí bảo hiểm 66,990 đ 0 0
Tiền phải trả 69,463,434 đ 69,716,961 đ 69,295,749 đ
Số tiền chênh lệch 2,473,434 đ 2,726,961 đ 2,305,749 đ
 

Lưu ý: Bảng tính dựa trên số liệu tham khảo.


Thông tin đơn hàng

Hệ thống cửa hàng

Bảng tính phí tham khảo

Ngân hàng hỗ trợ
Số tháng trả góp
Giá sản phẩm 66,990,000 đ
Số tiền vay 66,990,000 đ
Góp mỗi tháng 23,468,830 đ
Tiền phải trả 70,406,490 đ
Số tiền chênh lệch 3,416,490 đ
 

Thông tin đơn hàng

Hệ thống cửa hàng

Trả góp bằng thẻ tín dụng

Hỗ trợ khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng ( Visa, master cart,...) nhanh chóng và dễ dàng. Hỗ trợ chuyển đổi trả góp lãi suất 0% qua thẻ credit. Khách hàng sẽ không mất phí cà thẻ, trả góp lãi suất 0%,

Lưu ý: có phát sinh phí chuyển đổi từ cà thẻ thanh toán 1 lần qua trả góp phụ thuộc vào mỗi ngân hàng