Sắm tết An Khang
Apple Pencil Chính hãng VN/A

Trả góp

Apple Pencil Chính hãng VN/A

Giá bán: 2,590,000 vnđ

Giá thị trường: 3,590,000 vnđ


Phương thức trả góp

Mua trả góp qua Hd Saigon & Mirae

470,134 đ / tháng trong 6 tháng

Xem thêm về Trả góp bằng công ty tài chính


Số tháng trả góp:

Đơn vị HD saigon mirae asset Fe credit
Giá sản phẩm 2,590,000 đ 2,590,000 đ 2,590,000 đ
Lãi suất Từ 1.49% Từ 1.2% 4.58
Giấy tờ yêu cầu CMND + Hộ Khẩu/ Bằng lái CMND + Hộ Khẩu/ Bằng lái CMND + Hộ Khẩu/ Bằng lái
259,000 đ 259,000 đ 259,000 đ
Số tiền vay 2,331,000 đ 2,331,000 đ 2,331,000 đ
Góp mỗi tháng 470,134 đ 478,312 đ 466,098 đ
Gốc + Lãi 446,479 đ 465,312 đ 453,098 đ
Phí thu hộ 12,000 đ 13,000 đ 13,000 đ
Phí bảo hiểm 11,655 đ 0 0
Tiền phải trả 3,079,804 đ 3,128,869 đ 3,055,586 đ
Số tiền chênh lệch 489,804 đ 538,869 đ 465,586 đ
 

Lưu ý: Bảng tính dựa trên số liệu tham khảo.


Thông tin đơn hàng

Hệ thống cửa hàng