Sắm tết An Khang
AirTag Combo 4 Pack - Chính hãng VN/A

Trả góp

AirTag Combo 4 Pack - Chính hãng VN/A

Màu sắc:

Giá bán: 2,490,000 vnđ

Giá thị trường: 2,790,000 vnđ


Phương thức trả góp

Mua trả góp qua Hd Saigon & Mirae

452,446 đ / tháng trong 6 tháng

Xem thêm về Trả góp bằng công ty tài chính


Số tháng trả góp:

Đơn vị HD saigon mirae asset Fe credit
Giá sản phẩm 2,490,000 đ 2,490,000 đ 2,490,000 đ
Lãi suất Từ 1.49% Từ 1.2% 4.58
Giấy tờ yêu cầu CMND + Hộ Khẩu/ Bằng lái CMND + Hộ Khẩu/ Bằng lái CMND + Hộ Khẩu/ Bằng lái
249,000 đ 249,000 đ 249,000 đ
Số tiền vay 2,241,000 đ 2,241,000 đ 2,241,000 đ
Góp mỗi tháng 452,446 đ 460,346 đ 448,604 đ
Gốc + Lãi 429,241 đ 447,346 đ 435,604 đ
Phí thu hộ 12,000 đ 13,000 đ 13,000 đ
Phí bảo hiểm 11,205 đ 0 0
Tiền phải trả 2,963,676 đ 3,011,075 đ 2,940,622 đ
Số tiền chênh lệch 473,676 đ 521,075 đ 450,622 đ
 

Lưu ý: Bảng tính dựa trên số liệu tham khảo.


Thông tin đơn hàng

Hệ thống cửa hàng