Apple Studio Display - Nano-Texture Glass - Chân đế cố định

Trả góp

Apple Studio Display - Nano-Texture Glass - Chân đế cố định

Giá bán: 46,990,000 vnđ


Phương thức trả góp

Mua trả góp qua Hd Saigon & Mirae

3,706,160 đ / tháng trong 6 tháng

Xem thêm về Trả góp bằng công ty tài chính


Số tháng trả góp:

Đơn vị HD saigon mirae asset Fe credit
Giá sản phẩm 46,990,000 đ 46,990,000 đ 46,990,000 đ
Lãi suất Từ 1.49% Từ 1.2% 4.58
Giấy tờ yêu cầu CMND + Hộ Khẩu/ Bằng lái CMND + Hộ Khẩu/ Bằng lái CMND + Hộ Khẩu/ Bằng lái
28,194,000 đ 28,194,000 đ 28,194,000 đ
Số tiền vay 18,796,000 đ 18,796,000 đ 18,796,000 đ
Góp mỗi tháng 3,706,160 đ 3,765,036 đ 3,666,550 đ
Gốc + Lãi 3,600,180 đ 3,752,036 đ 3,653,550 đ
Phí thu hộ 12,000 đ 13,000 đ 13,000 đ
Phí bảo hiểm 93,980 đ 0 0
Tiền phải trả 50,430,960 đ 50,784,217 đ 50,193,300 đ
Số tiền chênh lệch 3,440,960 đ 3,794,217 đ 3,203,300 đ
 

Lưu ý: Bảng tính dựa trên số liệu tham khảo.


Thông tin đơn hàng

Hệ thống cửa hàng

Bảng tính phí tham khảo

Ngân hàng hỗ trợ
Số tháng trả góp
Giá sản phẩm 46,990,000 đ
Số tiền vay 46,990,000 đ
Góp mỗi tháng 16,462,164 đ
Tiền phải trả 49,386,492 đ
Số tiền chênh lệch 2,396,492 đ
 

Thông tin đơn hàng

Hệ thống cửa hàng

Trả góp bằng thẻ tín dụng

Hỗ trợ khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng ( Visa, master cart,...) nhanh chóng và dễ dàng. Hỗ trợ chuyển đổi trả góp lãi suất 0% qua thẻ credit. Khách hàng sẽ không mất phí cà thẻ, trả góp lãi suất 0%,

Lưu ý: có phát sinh phí chuyển đổi từ cà thẻ thanh toán 1 lần qua trả góp phụ thuộc vào mỗi ngân hàng