Xem tất cả 1 kết quả

Tai nghe Bluetooth Apple AirPods

Kích thước:AirPods: 16.5 x 18.0 x 40.5 mm (0.65 x 0.71 x 1.59 in); Hộp sạc: 44.3 x 21.3 x 53.5 mm (1.74 x 0.84 x 2.11 in)
Trọng lượng:AirPods: 4 g (0.14 oz); Hộp sạc: 38 g (1.34 oz)
Bộ nhớ:No
Chuẩn chống nước:No
Bluetooth:No
Pin:AirPods: 2 giờ đàm thoại; AirPods kết hợp Hộp sạc: 11 giờ đàm thoại