Hướng dẫn thanh toán

Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng theo thông tin sau:

 Tên tài khoản: Nguyễn Minh Tuấn

* Ngân hàng: BIDV - Số tài khoản: 3111 0000 670 171

* Ngân hàng: ACB  - Số tài khoản: 9079 4079

* Ngân hàng: Sacombank - Số tài khoản: 0600 0762 1161

* Ngân hàng: Agribank - Số tài khoản: 6380 2051 3939 8

* Ngân hàng: Vietconbank - Số tài khoản: 0531 0024 7398 1

* Ngân hàng: Navibank - Số tài khoản: 1011 0000 313 277